0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).
Image

Οικονομικά

Αύξηση της Χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση των αναγκών σχολικής στέγης των Νηπιαγωγείων.

Επέκταση Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε πάνω από 150000 μαθητές, σε 950 Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Γενναία χρηματοδότηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το ΕΣΠΑ, για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών αλλαγών που προωθούνται σε αυτήν.

Αύξηση της κρατικής επιχορήγησης των ΑΕΙ και έκτακτη επιχορήγηση 52 εκ. € στα ΑΕΙ για το έτος 2017.

Προπτυχιακές υποτροφίες σε 3685 φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων (3420 € ετησίως).