0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).
Image

Ποιοτική εκπαίδευση για όλους

Θεσμοθέτηση της Δίχρονης Προσχολικής Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Αναβάθμιση της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και του απολυτηρίου. Δυνατότητα, για πρώτη φορά, ελεύθερης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αύξηση του διδακτικού χρόνου - μείωση εξεταστικού φόρτου – προσπάθεια περιορισμού της αποστήθισης και της παραπαιδείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με μείωση των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων και καθιέρωση των Συνθετικών Εργασιών, με δυνατότητα αντικατάστασης των ωριαίων διαγωνισμάτων.

 Αναμόρφωση του Επαγγελματικού Λυκείου με νέα δομή, νέα Προγράμματα Σπουδών και αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού. Θεσμοθέτηση και λειτουργία του Προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ. Διεύρυνση της πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και στις νέες διετείς Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ.

Εφαρμογή του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑ.Λ», όπου προβλέπεται: εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, στελέχωση με Ψυχολόγους, υλοποίηση σχεδίων δράσης με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, εξοπλισμός με υποδομές τηλεδιασκέψεων και ενεργοποίηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του συμβούλιου τάξης.

Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με τη δημιουργία 40 νέων Σχολείων και 570 Τμημάτων Ένταξης.

Ενιαίος χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Συνέργειες Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων ανά Περιφέρεια.
Συνένωση ΤΕΙ με Πανεπιστήμια.

Δημιουργία Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), ως προενταξιακό Εκπαιδευτικό Σχήμα για τα νεοεισερχόμενα προσφυγόπουλα που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων.

Φοίτηση περισσότερων από 8000 προσφυγόπουλων στο Σχολείο, σε Τάξεις Υποδοχής ή σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) από το σχολικό έτος 2017-2018.

Νέα φάση του Προγράμματος «Εκπαίδευση για τα Παιδιά της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη», που αποτελεί βασικό μοχλό Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό και παρουσιάζει εξαιρετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Εγγραφή μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ιδιωτική Εκπαίδευση με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν στα Δημόσια Σχολεία.

Τοποθέτηση Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα Σχολεία Γενικής, Επαγγελματικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

Εισαγωγή του νέου μαθήματος των Θρησκευτικών, που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και το χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, μακριά από κάθε λογική κατηχητικού και επιβολής.

Εκπαίδευση στις Φυλακές. Δημιουργία σχολικών μονάδων σε όλα τα καταστήματα κράτησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και Τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, ενώ σε κάθε κατάστημα κράτησης επιλέγεται Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης, μόνιμος εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία.

Νέοι οδηγοί σπουδών και εξετάσεις πιστοποίησης για τις νέες ειδικότητες που θεσμοθετήθηκαν στα ΙΕΚ.

Ενίσχυση και αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με στόχο τον ανασχεδιασμό της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου με ενταξιακό προσανατολισμό.