0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

 • Ανασχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου (Ν. 4415/2016), με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωση της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης της Διασποράς, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικής καταγωγής μαθητών του εξωτερικού, καθώς και των ατόμων μη-ελληνικής καταγωγής που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.
 • Σταδιακή αύξηση του διαθέσιμου κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών των σχολικών μονάδων, των επιμισθίων (επίδομα εξωτερικού) και των εξόδων πρώτης και τελευταίας μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους (2015: 9 εκατ. €, 2019: 16 εκατ. €).
 • Επιμήκυνση καταβολής του επιμισθίου για το πρώτο έτος παράτασης της απόσπασης των εκπαιδευτικών (3+1 έτη).
 • Διατήρηση οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται, στο πλαίσιο της άρσης αντικινήτρων για τη στελέχωση των σχολείων του εξωτερικού (Ν. 4547/2018).
 • Έγκαιρη διαδικασία αποσπάσεων και παρατάσεων αποσπάσεων των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.
 • Συνεχής υποστήριξη των Σχολείων και των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού (ΤΕΓ) με εκπαιδευτικό υλικό.
 • Σύσταση νέου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βαλκανίων, με έδρα το Βουκουρέστι.
 • Ίδρυση ελληνικού Νηπιαγωγείου στις Βρυξέλλες.
 • Αναγνώριση ισοτιμίας του Γυμνασίου και του Λυκείου «Αθηνά», στο Βουκουρέστι.
 • Αναγνώριση και λειτουργία νέων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Ζιμπάμπουε, Λίβανος, Αυστραλία, Βέλγιο, Ιταλία, Γαλλία).
 • Στελέχωση των Εδρών Νεοελληνικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 • Καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησής τους.
 • Προετοιμασία για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).


    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις (pdf)