Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

  • Ανασχεδιασμός του νομικού πλαισίου που διέπει την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωσή της, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικής καταγωγής μαθητών του εξωτερικού και των ατόμων μη ελληνικής καταγωγής που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.
  • Άρση αντικινήτρων για τη στελέχωση των Σχολείων του εξωτερικού, όπως η διατήρηση της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται (Άρθρο 94, Ν. 4547/2018).
  • Σταδιακή αύξηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη των επιμισθίων, των εξόδων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των εξόδων λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων.
  • Έγκαιρη διαδικασία αποσπάσεων και παρατάσεων αποσπάσεων των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.
  • Συνεχής υποστήριξη των ελληνικών Σχολείων και των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού (ΤΕΓ) με εκπαιδευτικό υλικό.
  • Ίδρυση ελληνικού Νηπιαγωγείου στις Βρυξέλλες.
  • Αναγνώριση ισοτιμίας του Γυμνασίου και του Λυκείου «Αθηνά», στο Βουκουρέστι.
  • Υποστήριξη και στελέχωση των Εδρών Νεοελληνικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  • Καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησής τους.
  • Δημιουργία συντονιστικού γραφείου Εκπαίδευσης στα Βαλκάνια με έδρα το Βουκουρέστι


    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Εμβληματικές Δράσεις (pdf)