Εκπαίδευση Προσφύγων

 • Δημιουργία Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), ως προενταξιακό Εκπαιδευτικό Σχήμα για τα νεοεισερχόμενα προσφυγόπουλα που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, και αυξημένος αριθμός Τάξεων.
 • Δημιουργία ειδικού Αναλυτικού Προγράμματος ΔΥΕΠ, Τάξεων Υποδοχής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού υλικού και σχετικής πλατφόρμας από ΙΕΠ.
 • Δημιουργία Τάξεων Υποδοχής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Δημιουργία του θεσμού των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) ως συνδέσμου ανάμεσα στα Σχολεία και τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων.
 • Ένταξη στην Πρωινή Σχολική Ζώνη προσφυγόπουλων που ζουν, μέσω στεγαστικών προγραμμάτων, σε νησιά.
 • Λειτουργία περισσότερων από 25 Νηπιαγωγείων εντός των Δομών Φιλοξενίας Προσφύγων.
 • Για πρώτη φορά φοίτηση των προσφυγόπουλων στα ΕΠΑΛ.
 • Φοίτηση περισσότερων από 8000 προσφυγόπουλων στο Σχολείο, από το σχολικό έτος 2017-2018 κ.εξ.
 • Ένταξη υπηρεσιών διερμηνείας, πιλοτικά, σε διαδικασίες εκπαίδευσης των προσφύγων.
 • Πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής και αναγνώρισης των ακαδημαϊκών προσόντων των προσφύγων, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης.
 • Διεύρυνση της λειτουργίας των Τμημάτων Υποδοχής στα Δημόσια Σχολεία και επιπλέον προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.


    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Εμβληματικές Δράσεις (pdf)