0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Εκπαίδευση Προσφύγων

 • Με τη συνδρομή της Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων, καθώς και Επιστημονικής & Καλλιτεχνικής Επιτροπής (ΥΑ/ΓΓ1/47079/18-03-2016) το ΥΠΠΕΘ διαμόρφωσε σχέδιο δράσης για την ομαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων στις δομές του εκπαιδευτικού συστήματος,
 • Βάσει των προτάσεων της Επιστημονικής Επιτροπής το σχέδιο δράσης για το 2016-2017 εισήγαγε:
  • τις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ως προ-ενταξιακό εκπαιδευτικό σχήμα για τα νέο-εισερχόμενα προσφυγόπουλα που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων.
  • το θεσμό των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), μόνιμων δηλαδή εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν στα Κέντρα Φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των προσφυγικών πληθυσμών και των σχολικών δομών.


 • Στο πρώτο έτος λειτουργίας τους , 2016-2017, οι ΔΥΕΠ άνοιξαν τις πύλες τους σε περισσότερους από 3.240 μαθητές σε 7 Εκπαιδευτικές Περιφέρειες και 33 Κέντρα Φιλοξενίας.
 • Για το σχολικό έτος 2017-2018 κύριος στόχος του ΥΠΠΕΘ ήταν η ένταξη όλων των παιδιών προσφύγων στο σχολείο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρμονική μετάβαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των παιδιών στην πρωινή ζώνη. Για τον λόγο αυτό και ως απόρροια της μαζικής μεταφοράς οικογενειών από τα Κέντρα Φιλοξενίας σε διαμερίσματα και άλλα καταλύματα εντός του αστικού ιστού, υπήρξε καθοριστική η διεύρυνση του αριθμού των σχολικών μονάδων που διέθεταν, πλέον του τυπικού προγράμματος σπουδών, «Τάξεις Υποδοχής» (ΤΥ) για τη γλωσσική και μαθησιακή υποστήριξη μαθητών με καθόλου ή ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Την ίδια σχολική χρονιά εξασφαλίστηκε η τοποθέτηση επιπρόσθετων ειδικών προκατασκευασμένων μονάδων εντός των Κέντρων Φιλοξενίας, και ξεκίνησε η λειτουργία ΔΥΕΠ νηπιαγωγείων (23 νηπιαγωγεία).
 • Για τις ανάγκες των ανηλίκων προσφύγων άνω των 15 ετών, επανενεργοποιήθηκε ο θεσμός των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και στην Β/θμια Εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση και σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και αναπτύχθηκαν δράσεις, όπως το πιλοτικό πρόγραμμα «Αγροτικής εκπαίδευσης» για έφηβους 15-18 ετών.
 • Συνολικά λειτούργησαν 84 Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), με 2.026 παιδιά με παράλληλη αύξηση της ένταξης των παιδιών σε 975 πρωινά σχολεία με Τάξεις Υποδοχής (794 σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης και 181 σχολεία Β/θμιας, σε Γυμνάσια και Λύκεια) με συνολικό αριθμό περίπου 8.000 μαθητών σε απογευματινά και πρωινά.
 • Τον Φεβρουάριο του 2018, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδρύθηκε Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων προκειμένου να ανταποκριθεί συστηματικά στην παρακολούθηση των ζητημάτων της εκπαίδευσης των προσφύγων. Ενώ κομβικό σημείο της χρονιάς αποτέλεσε η ψήφιση του Νόμου 4547/2018 για την Παιδεία με Κεφάλαιο για την Εκπαίδευση των Προσφύγων.
 • Στη σχολική χρονιά 2018-2019 η ένταξη όλων των παιδιών προσφύγων στο σχολείο, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρωινή ζώνη συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο στόχο του ΥΠΠΕΘ. Λειτουργούν 113 Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), με 4.244 παιδιά, τόσο στην ενδοχώρα αλλά και σε Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο και Κω. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται 30 νηπιαγωγεία εντός ΚΦ και ΚΥΤ (Λέσβος/Καρά Τεπέ, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως).
 • Υπάρχει επιπλέον σημαντική αύξηση των σχολικών μονάδων με Τ.Υ (1.169 σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης και 282 Β/θμιας εκπαίδευσης σε Γυμνάσια και Λύκεια ) έχοντας φτάσει τα 1.451 σχολεία. Σε αυτές είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν 8.230 μαθητές αιτούντες άσυλο/ δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών προσφύγων στο ελληνικό δημόσιο σχολείο αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου στους 12.480. Τέλος, τη φετινή σχολική χρονιά, πέραν των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ψυχολόγοι, ΠΕ23, στις ΔΥΕΠ, προκειμένου να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές πρόσφυγες, τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα συνδράμουν στη διαχείριση τυχόν προβλημάτων εντός της σχολικής μονάδας.
 • Αρωγός στην Εκπαίδευση των Προσφύγων υπήρξε και για τα τρία έτη η Βουλή των Ελλήνων, καθώς εξασφάλισε επιπρόσθετη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επιχορήγηση είχε ως στόχο την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης και καθαριότητας που δημιουργούνται στις σχολικές μονάδες λόγω της λειτουργίας των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων τις ώρες 2 - 6 το απόγευμα. Παράλληλα για πρώτη φορά επιχορηγήθηκαν σχολικές επιτροπές και για τις Δομές των Νηπιαγωγείων που λειτουργούν εντός των Κέντρων Φιλοξενίας.
 • Kαθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπήρξε απόλυτα επιτυχής αντιμετώπιση των υποκινούμενων «κινητοποιήσεων» Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, απόλυτα επιτυχής έκβαση των προσφυγών στο ΣτΕ (το ΥΠΠΕΘ κέρδισε όλες τις προσφυγές), συνεχής παρουσία των στελεχών του Τμήματος Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων και των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής σε εκδηλώσεις σχολείων ανά τη χώρα και ενδυνάμωση των ΣΕΠ της επαρχίας.

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις (pdf)