0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Μειονοτική Εκπαίδευση

 • Θεσμοθέτηση, σύσταση και λειτουργία Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Πιλοτικό πρόγραμμα σε 15 Νηπιαγωγεία της Θράκης με αμιγή μειονοτικό μαθητικό πληθυσμό που προβλέπει την αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της ταυτόχρονης παρουσίας στην τάξη συνεργατών, μελών της μειονότητας με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος.
 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης που περιλαμβάνει επέκταση του σχολείου σε νέες αίθουσες, λειτουργία αποκλειστικά σε πρωινή βάρδια, τερματισμό ενός αδιαφανούς καθεστώτος εξαίρεσης πενήντα ετών, κανονικοποίηση σε θέματα λειτουργίας, διοίκησης και εργασιακών σχέσεων και αδειοδότηση.
 • Νέα φάση (2017-2019) του Προγράμματος «Εκπαίδευση για τα Παιδιά της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη», που αποτελεί βασικό μοχλό Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό και παρουσιάζει εξαιρετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
 • Δικαίωμα μετεγγραφής, για τους φοιτητές της Μουσουλμανικής Μειονότητας που εισάγονται στα ΑΕΙ με την ποσόστωση του 0,5%.
 • Συμπληρωματικό-υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τους μειονοτικούς μαθητές που φοιτούν σε Δημόσια και Μειονοτικά Γυμνάσια και Ιεροσπουδαστήρια.
 • Συμπληρωματικό-υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων.
 • Καθορισμός, για πρώτη φορά, Ωρολόγιου Προγράμματος για τα Μειονοτικά Γυμνάσια της Θράκης, με τις απαραίτητες προσαρμογές που επιβάλλονται από το δίγλωσσο πρόγραμμα των Σχολείων αυτών.
 • Ειδικό ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα Μειονοτικά Δημοτικά, με τις απαραίτητες προσαρμογές που επιβάλλονται από το δίγλωσσο πρόγραμμα των Σχολείων αυτών.
 • Θέσεις, για πρώτη φορά, Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων και Δασκάλων από τη Μουσουλμανική Μειονότητα στα ΚΕΣΥ Ροδόπης και Ξάνθης.
 • Θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για το Μειονοτικό Πρόγραμμα των Μειονοτικών Σχολείων.
 • Νέος, δημοκρατικός και διαφανής τρόπος εκλογής των σχολικών εφορειών στα Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης.
 • Για πρώτη φορά οι απόφοιτοι Λυκείου από την Μουσουλμανική Μειονότητα απέκτησαν δικαίωμα εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία μέσω καθιέρωσης ειδικής ποσόστωσης (θετική διάκριση).


    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις (pdf)