Μειονοτική Εκπαίδευση

 • Σύσταση Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Πιλοτικό πρόγραμμα για την αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, μέσω της ταυτόχρονης παρουσίας στην τάξη συνεργατών-γλωσσικών διευκολυντών σε 15 Νηπιαγωγεία της Θράκης, με αμιγή μειονοτικό μαθητικό πληθυσμό.
 • Επέκταση του Μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου Ξάνθης, με νέες αίθουσες και λειτουργία αποκλειστικά σε πρωινή βάρδια.
 • Νέα φάση του Προγράμματος «Εκπαίδευση για τα Παιδιά της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη», που αποτελεί βασικό μοχλό Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό και παρουσιάζει εξαιρετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
 • Συμπληρωματικό-υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές της Μουσουλμανικής Μειονότητας που φοιτούν σε Δημόσια και Μειονοτικά Γυμνάσια, καθώς και στα Ιεροσπουδαστήρια.
 • Συμπληρωματικό-υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων.
 • Καθορισμός, για πρώτη φορά, Ωρολόγιου Προγράμματος για τα Μειονοτικά Γυμνάσια της Θράκης, με τις απαραίτητες προσαρμογές που επιβάλλονται από το δίγλωσσο πρόγραμμα των σχολείων αυτών.
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα Μειονοτικά Δημοτικά, με τις απαραίτητες προσαρμογές που επιβάλλονται από το δίγλωσσο πρόγραμμα των Σχολείων αυτών.
 • Δικαίωμα μετεγγραφής, για πρώτη φορά, για τους φοιτητές της Μουσουλμανικής Μειονότητας που εισάγονται στα ΑΕΙ με την ποσόστωση του 0,5%.
 • Πρόβλεψη για θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων και Δασκάλων από τη Μουσουλμανική Μειονότητα στα ΚΕΣΥ Ροδόπης και Ξάνθης.
 • Πρόβλεψη για θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για το Μειονοτικό Πρόγραμμα των Μειονοτικών Σχολείων.
 • Νομοθετική ρύθμιση που εναρμονίζει το καθεστώς λειτουργίας και διοίκησης του Μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου Ξάνθης σύμφωνα με όσα ισχύουν σε όλα τα Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης.


    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Εμβληματικές Δράσεις (pdf)