Νέα Γενιά

  • Χάραξη εθνικής στρατηγικής «Νεολαία ’17-’27». Πλαίσιο στόχων, υποστόχων και δεικτών πάνω στους οποίους διαμορφώνεται η πολιτική για τους νέους μέσα στην επόμενη δεκαετία.
  • Επανίδρυση Συντονιστικού Διοικητικού Φορέα, αρμόδιου για την παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής, το συντονισμό και την αξιολόγηση της πολιτικής για τη Νέα Γενιά.
  • Δημιουργία δικτύου συνεργασίας για την προώθηση θεμάτων νεολαίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συμμετοχή στη Στρατηγική Συνεργασία «Europe Goes Local» της EE.
  • Επαναφορά του προγράμματος της ΕΕ Erasmus plus/Youth στη χώρα μας, μετά τον αποκλεισμό του 2014.
  • Στήριξη των πρωτοβουλιών διαβούλευσης με τους νέους σε τοπικό επίπεδο και της δημιουργίας Συμβουλίων Νέων, Εφήβων και άλλων σχημάτων στο πλαίσιο Δήμων.
  • 14 προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για τη στήριξη «Νέων σε κίνδυνο» (Θερινά Σχολεία Φυλακών, Νομική Βοήθεια, Στήριξη Εφήβων μέσα από τη μουσική), με κόστος πάνω από 220.000 € και 1706 επωφελούμενους.
  • Προγράμματα, προώθησης της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, «Τριπτόλεμος», με τη συνεργασία 6 Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, 1100 νέους επωφελούμενους και κόστος 200.000 €.
  • Υποστήριξη της συμμετοχής 35 νέων καλλιτεχνών στις Biennale Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου (Μιλάνο 2015 και Τίρανα 2017) και υποτροφίες σε νέους δημιουργούς που συμμετείχαν σε διακρατικά πολιτιστικά προγράμματα.
  • Διακρατικά προγράμματα συνεργασίας Ελλάδας-Ιαπωνίας και Ελλάδας-Αυστραλίας για την ανταλλαγή και την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων.
  • Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με νέους πρόσφυγες και μετανάστες, με 180 επωφελούμενους.

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Εμβληματικές Δράσεις (pdf)