0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Ιδιωτική Εκπαίδευση

  • Διασφάλιση του εκπαιδευτικού ρόλου των Καθηγητών στα Ιδιωτικά Σχολεία.
    • Επιτροπή δικαστών για καταχρηστικές απολύσεις, συμπλήρωση ωραρίου εντός του σχολείου με εναλλακτικούς τρόπους, κατάργηση της «οικιοθελούς» μείωσης ωρών των καθηγητών κ.ά.

  • Επαναφορά ελέγχου και εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά.
  • Μείωση γραφειοκρατίας, αλλά και έλεγχος ποιότητας, ταυτόχρονα, στα Ωρολόγια Προγράμματα, στις παρεκκλίσεις και τις πρόσθετες Εκπαιδευτικές Δράσεις ώστε γονείς και μαθητές να εξασφαλίζονται.
  • Εγγραφή μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν στα Δημόσια Σχολεία.
  • Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών των Ιδιωτικών Σχολείων που εργάζονται πλέον στη Δημόσια Εκπαίδευση (μισθολογική εξέλιξη).
  • Εγγραφή μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες στην Ιδιωτική Εκπαίδευση με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν στα Δημόσια Σχολεία.


    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις (pdf)