Ιδιωτική Εκπαίδευση

  • Διασφάλιση του εκπαιδευτικού ρόλου των Καθηγητών στα Ιδιωτικά Σχολεία.
    • Επιτροπή δικαστών για καταχρηστικές απολύσεις, συμπλήρωση ωραρίου εντός του σχολείου με εναλλακτικούς τρόπους, κατάργηση της «οικιοθελούς» μείωσης ωρών των καθηγητών κ.ά.

  • Επαναφορά ελέγχου και εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά.
  • Μείωση γραφειοκρατίας, αλλά και έλεγχος ποιότητας, ταυτόχρονα, στα Ωρολόγια Προγράμματα, στις παρεκκλίσεις και τις πρόσθετες Εκπαιδευτικές Δράσεις ώστε γονείς και μαθητές να εξασφαλίζονται.
  • Εγγραφή μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν στα Δημόσια Σχολεία.
  • Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών των Ιδιωτικών Σχολείων που εργάζονται πλέον στη Δημόσια Εκπαίδευση (μισθολογική εξέλιξη).


    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Εμβληματικές Δράσεις (pdf)