0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Επαγγελματική Εκπαίδευση

 • Αναμόρφωση του Επαγγελματικού Λυκείου
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση νέας δομής του ΕΠΑΛ. Παροχή γενικής παιδείας, τεχνολογικών-επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αποφεύγοντας την πρόωρη ειδίκευση.
  • Νέα προγράμματα σπουδών και νέο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία και εργαστηριακοί οδηγοί). Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη από το ΙΕΠ.
  • Αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ και των Εργαστηριακών Κέντρων, ο οποίος σταδιακά παραδίνεται μετά από διεθνείς διαγωνισμούς ανά Περιφέρεια.
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ σε όλες τις νέες δράσεις και προγράμματα.
  • Έγκριση και λειτουργία 1.500 ολιγομελών τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές και γεωγραφικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
  • Αύξηση μαθητικού δυναμικού σε ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ.

 • Επαναλειτουργία Τομέων και Ειδικοτήτων που είχαν καταργηθεί
  • Επαναφορά 2.500 εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το καθεστώς διαθεσιμότητας-απόλυσης και επανασύσταση οργανικών θέσεων 50 ειδικοτήτων εκπαιδευτικών.
  • Επαναλειτουργία όλων των τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, που είχαν καταργηθεί το 2013 λόγω της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών.

 • Θεσμοθέτηση και λειτουργία του Προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ
  • Σταδιακή ένταξη όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ στην Τάξη Μαθητείας και δυνατότητα δημιουργίας επιμέρους εξειδικεύσεων.
  • Διεύρυνση και ενίσχυση του θεσμού σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας.
  • Συνεχής αύξηση του αριθμού των μαθητευομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Επιπέδο 5)

 • Διεύρυνση της εκπαιδευτικής προοπτικής των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με βάση το νέο ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας το ποσοστό των θέσεων σε Σχολές και Τμήματα αυξάνεται και διαμορφώνεται ως εξής:
  • tmimata
  • Οι απόφοιτοι των εσπερινών ΕΠΑΛ εισάγονται σε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού των θέσεων (επιπλέον θέσεις) και για πρώτη φορά, διευρύνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε Πανεπιστημιακές Σχολές και Τμήματα, παράλληλα με το δικαίωμα επιλογής συμμετοχής τους στις εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ με περισσότερες διεξόδους.
  • Νέες διετείς Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και προνομιακή πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ σε αυτά.
  • Κατάργηση διακρίσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους από ΕΠΑΛ (αποζημίωση μετακίνησης για όσους/-ες μετακινούνται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και δικαίωμα συμμετοχής τους στις επαναληπτικές εξετάσεις).

 • Εφαρμογή του Προγράμματος «Μια νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ»
  • Στελέχωση με Ψυχολόγους για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών.
  • Εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δυο εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών.
  • Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της καινοτομίας.
  • Εξοπλισμός των ΕΠΑΛ  με υποδομές τηλεδιασκέψεων και τηλε-εκπαίδευσης, με στόχο τη μεταξύ τους δικτύωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
  • Ενεργοποίηση και προώθηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του Συμβουλίου Τάξης, με στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και συλλόγου διδασκόντων.

 • Χορήγηση Επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους
  • Στις ειδικότητες των προηγούμενων δομών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, που δεν είχαν χορηγηθεί από το 2006.
  • Στις ειδικότητες του νέου ΕΠΑΛ (ν.4386/16), για πρώτη φορά πριν ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους οι πρώτοι τελειόφοιτοι.
  • Στις ειδικότητες που εντάσσονται στο «Μεταλυκειακό Έτος–Τάξη μαθητείας».

 • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
  • Πλαίσιο Ποιότητας της Μαθητείας, με στόχο την επέκταση και αναβάθμιση του θεσμού.
  • Πλαίσιο Ποιότητας για τα Προγράμματα Σπουδών.
  • Εθνική και Τεχνική Επιτροπή για την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, καθώς και συλλογικά όργανα για την παρακολούθηση της Μαθητείας, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων.

 • Ίδρυση νέων Εσπερινών ΕΠΑΛ και παραρτημάτων ημερήσιων ΕΠΑΛ σε μικρά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις (pdf)