Επαγγελματική Εκπαίδευση

 • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
  • Πλαίσιο Ποιότητας της Μαθητείας, με στόχο την επέκταση και αναβάθμιση του θεσμού.
  • Πλαίσιο Ποιότητας για τα Προγράμματα Σπουδών.
  • Εθνική και Τεχνική Επιτροπή για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς και συλλογικά όργανα για την παρακολούθηση της Μαθητείας με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

 • Επαναλειτουργία Ειδικοτήτων.
  • Επαναφορά των 2500 εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που ήταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας-απόλυσης, και επανασύσταση όλων των οργανικών θέσεων 50 ειδικοτήτων εκπαιδευτικών.
  • Επαναλειτουργία όλων των τομέων και των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, που είχαν καταργηθεί το 2013 λόγω της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών.

 • Αναμόρφωση του Επαγγελματικού Λυκείου.
  • Nέα δομή, με την οποία εξασφαλίζεται η παροχή γενικής παιδείας, τεχνολογικών -επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αποφεύγοντας την πρόωρη ειδίκευση (Α΄ τάξη ενιαία, Β τάξη επιλογή τομέα, Γ΄ τάξη επιλογή ειδικότητας).
  • Εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία και εργαστηριακοί οδηγοί), καθώς και αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ και των Εργαστηριακών Κέντρων.
  • Αύξηση του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑΛ.

 • Θεσμοθέτηση και λειτουργία του Προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας», με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.
  • Σταδιακή ένταξη όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ στην Τάξη Μαθητείας.
  • Συνεχής διεύρυνση και ενίσχυση του θεσμού σε όλες τις σχολικές μονάδες.
  • Συνεχής αύξηση του αριθμού των μαθητευομένων που εντάσσονται στο νέο θεσμό κάθε σχολική χρονιά (τετραπλασιασμός στα 3 χρόνια εφαρμογής του θεσμού).

 • Διεύρυνση στις εκπαιδευτικές προοπτικές των αποφοίτων ΕΠΑΛ .
  • Πρόσβαση σε ΤΕΙ (ποσοστό θέσεων 20%), Στρατιωτικές Σχολές, ΙΕΚ κ.ά.
  • Καθιέρωση της πρόσβασης σε Πανεπιστήμια και αύξηση των εισακτέων από 1% σε 5% των θέσεων.
  • Νέες διετείς Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και προνομιακή πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ σε αυτά.

 • Εφαρμογή του Προγράμματος «Μια νέα Αρχή για τα ΕΠΑ.Λ», όπου προβλέπεται.
  • Στελέχωση των ΕΠΑΛ με Ψυχολόγους.
  • Εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δυο εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών.
  • Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας.
  • Εξοπλισμός των ΕΠΑΛ  με υποδομές τηλεδιασκέψεων και τηλε-εκπαίδευσης.
  • Ενεργοποίηση και προώθηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του Συμβουλίου Τάξης, με στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και συλλόγου διδασκόντων.

 • Χορήγηση Επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  • Στις ειδικότητες των προηγούμενων δομών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, που δεν είχαν χορηγηθεί από το 2006.
  • Στις ειδικότητες του νέου ΕΠΑΛ, για πρώτη φορά πριν ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους οι πρώτοι τελειόφοιτοι.

 • Ίδρυση νέων Εσπερινών ΕΠΑΛ και θεσμοθέτηση - ίδρυση παραρτημάτων ημερήσιων ΕΠΑΛ σε νησιά.

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Εμβληματικές Δράσεις (pdf)