0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 • Νέα δομή της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, με εξάωρη διδασκαλία των 4 μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων.

 • Νέος αντικειμενικότερος τρόπος απόκτησης απολυτηρίου.

 • Δυνατότητα, για πρώτη φορά, ελεύθερης πρόσβασης σε Πανεπιστημιακά Τμήματα, παράλληλα με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων.

 • Στελέχωση με εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής και εφοδιασμός με βιβλία όλων των σχολείων από την έναρξη ήδη του σχολικού έτους κατά τα δυο τελευταία χρόνια.

 • Αύξηση του διδακτικού χρόνου – δραστική μείωση εξεταστικού φόρτου:
  • Μείωση γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων
  •      Γυμνάσιο: μείωση σε 4 για κάθε τάξη, από 12 (Α΄ Γυμνασίου), 13 (Β΄ Γυμνασίου) και 14 (Γ΄ γυμνασίου) που ήταν προηγουμένως.
  •      Γενικό Λύκειο: μείωση σε 8 από 14 (Α΄ Λυκείου), σε 6 από 16 (Β΄ Λυκείου) και σε 4 από 14 (Γ΄ Λυκείου)
  •      Επαγγελματικό Λύκειο: μείωση σε 6 από 14 (Α΄ Λυκείου), σε 6 από 16 (Β΄ Λυκείου) και σε 6 από 13-18 (Γ΄ Λυκείου)
  • Καθιέρωση των Συνθετικών Εργασιών, με δυνατότητα αντικατάστασης των ωριαίων διαγωνισμάτων του Β΄ τετραμήνου στο Γυμνάσιο.

  • Επαναλειτουργία των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο, περισσότερα από 500 Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ) με 1000 εκπαιδευτικούς σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

  • Λειτουργία τεσσάρων νέων Καλλιτεχνικών Σχολείων (Κερατσίνι, Περιστέρι, Κοζάνη, Αθήνα) και πέντε νέων Μουσικών (Καστοριά, Λειβαδιά, Σάμος, Κεφαλονιά και Λασίθι).

  • Πρόνοια για την ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (Ρομά και Μουσουλμανόπαιδες).

  • Μείωση της διάρκειας φοίτησης στα Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ), από τετραετή σε τριετή.

  • Θεσμοθέτηση ειδικής εξεταστικής περιόδου για τους μετεξεταστέους στα τέλη Ιουνίου (και όχι το Σεπτέμβριο), με ενδιάμεση ενισχυτική διδασκαλία.

  • Εξορθολογισμός στη διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων και εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών Τετράμηνα αντί για τρίμηνα και στο Γυμνάσιο.

  • Εισαγωγή νέων θεσμών στο Γυμνάσιο: Θεματική Εβδομάδα, Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Έτος Γνωστικού Αντικειμένου.

  • Εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της Ιστορίας από τη Γ΄ Δημοτικού έως και την Α΄ Λυκείου.

  • Νέα προγράμματα σπουδών για την Α΄, τη Β΄ και τη Γ’ Λυκείου.

  • Εισαγωγή του νέου Μαθήματος των Θρησκευτικών, που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και το χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, μακριά από κάθε λογική κατηχητικού και επιβολής.

  • Εκσυγχρονισμός και ενοποίηση της νομοθεσίας για τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας, Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που λειτουργούσε με νομοθεσία του 1979. Μεταξύ άλλων:
   • Κατάργηση της αναγραφής του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
   • Κατάργηση της διάκρισης δικαιολογημένων – αδικαιολόγητων απουσιών.
   • Άμεση επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων, περιορισμός της γραφειοκρατίας και βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης της φοίτησης.

  • Συνένωση Ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κοινές αναθέσεις.

  • Θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής εξέτασης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

  • Παροχή δωρεάν προαιρετικών μαθημάτων προετοιμασίας στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου για πιστοποιητικό Πληροφορικής.

  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εφαρμογή του νέου πλαισίου για τις Δημιουργικές Εργασίες.

  • Επιμόρφωση και εφαρμογή στο Γυμνάσιο των πιλοτικών προγραμμάτων της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών.

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις (pdf)