Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 • Όλοι οι εκπαιδευτικοί, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, όπως και τα βιβλία, στα σχολεία από την έναρξη ήδη του σχολικού έτους κατά τα δυο τελευταία χρόνια.

 • Αναβάθμιση της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και του απολυτηρίου, με εξάωρη διδασκαλία των 4 μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων και δυνατότητα, για πρώτη φορά, ελεύθερης πρόσβασης σε αριθμό Τμημάτων ΑΕΙ.

 • Αύξηση του διδακτικού χρόνου – μείωση εξεταστικού φόρτου – προσπάθεια περιορισμού της αποστήθισης και της παραπαιδείας.
  • Τετράμηνα αντί για τρίμηνα στο Γυμνάσιο.
  • Καθιέρωση των Συνθετικών Εργασιών, με δυνατότητα αντικατάστασης των ωριαίων διαγωνισμάτων του Β΄ τετραμήνου στο Γυμνάσιο.
  • Δραστική μείωση των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων σε Γυμνάσιο και Λύκειο.
  •      Γυμνάσιο: μείωση σε 4 για κάθε τάξη, από 12 (Α΄ Γυμνασίου), 13 (Β΄ Γυμνασίου) και 14 (Γ΄ γυμνασίου) που ήταν προηγουμένως.
  •      Γενικό Λύκειο: μείωση σε 8 από 14 (Α΄ Λυκείου), σε 6 από 16 (Β΄ Λυκείου) και σε 4 από 14 (Γ΄ Λυκείου).
  •      Επαγγελματικό Λύκειο: μείωση σε 6 από 14 (Α΄ Λυκείου), σε 6 από 16 (Β΄ Λυκείου) και σε 6 από 13-18 (Γ΄ Λυκείου).

  • Επαναλειτουργία των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο, περισσότερα από 500 Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ) με 1000 εκπαιδευτικούς σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

  • Θεσμοθέτηση ειδικής εξεταστικής περιόδου για τους μετεξεταστέους στα τέλη Ιουνίου (και όχι το Σεπτέμβριο), με ενδιάμεση ενισχυτική διδασκαλία.

  • Εξορθολογισμός στη διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων και εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών.
   • Eφαρμόζονται ήδη τα Θρησκευτικά και οι Ξένες Γλώσσες.
   • Εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της Ιστορίας από τη Γ΄ Δημοτικού έως και την Α΄ Λυκείου.
   • Νέα προγράμματα σπουδών για την Α΄, τη Β΄ και τη Γ’ Λυκείου.

  • Μείωση της διάρκειας φοίτησης στα Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ), από τετραετή σε τριετή.

  • Λειτουργία τριών νέων Καλλιτεχνικών Σχολείων (Κερατσίνι, Περιστέρι, Κοζάνη) και τριών νέων Μουσικών (Καστοριά, Λειβαδιά, Σάμος). Προγραμματίζεται η λειτουργία δύο νέων, στην Ελευσίνα και στο Λασίθι.

  • Πρόνοια για την ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (Ρομά και Μουσουλμανόπαιδες).

  • Θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής εξέτασης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

  • Θεσμοθέτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής και παροχή δωρεάν προαιρετικών μαθημάτων προετοιμασίας για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

  • Εισαγωγή νέων θεσμών στο Γυμνάσιο: Θεματική Εβδομάδα, Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Έτος Γνωστικού Αντικειμένου.

  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εφαρμογή του νέου πλαισίου για τις Δημιουργικές Εργασίες.
  • Επιμόρφωση και εφαρμογή στο Γυμνάσιο των πιλοτικών προγραμμάτων της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών και της παιδαγωγικής Φρενέ.

  • Εκσυγχρονισμός και ενοποίηση της νομοθεσίας για τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας, Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που λειτουργούσε με νομοθεσία του 1979.

  • Κατάργηση της αναγραφής του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  • Κατάργηση της διάκρισης δικαιολογημένων – αδικαιολόγητων απουσιών (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ).
   • Άμεση επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων, περιορισμός της γραφειοκρατίας και βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης της φοίτησης.

  • Συνένωση Ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κοινές αναθέσεις.

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Εμβληματικές Δράσεις (pdf)