0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Ενίσχυση και αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) με στόχο τον ανασχεδιασμό της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου με ενταξιακό προσανατολισμό.
 • Ίδρυση, μετά από 8 χρόνια, 40 Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 570 Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Για πρώτη φορά υλοποίηση 4.500 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στην Ειδική Αγωγή, μέσω Α.Σ.Ε.Π.
 • Υπερ-διπλασιασμός του αριθμού προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών (2014-15: 6.300 και 2018-19: 15.800) για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα την επαρκή και έγκαιρη στελέχωση των Ειδικών Σχολείων, των Τμημάτων Ένταξης, της Παράλληλης Στήριξης και των ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) και την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών/τριών.
 • Εφαρμογή του Ολοήμερου Προγράμματος σε όλα τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία. Εφαρμογή 6ωρου Υποχρεωτικού Προγράμματος στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, όπου οι μαθητές σχολούν στις 13:15 αντί στις 12:25 που σχολούσαν επί σειρά ετών.
 • Ίδρυση των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και σύνδεση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία με την αγορά εργασίας, με την επέκταση του προγράμματος της μαθητείας στους αποφοίτους των σχολείων αυτών.
 • Αύξηση των εγκρίσεων για την υποστήριξη μαθητών στο Γενικό Σχολείο, με εκπαιδευτικούς ή σχολικούς νοσηλευτές ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό, και για πρώτη φορά πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και κάλυψη όλων των μαθητών.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης συλλογής στατιστικών δεδομένων για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση.
 • Ίδρυση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και κατανομή αυτών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης μεταξύ μαθητών Ειδικών και Γενικών Σχολείων.
 • Καθορισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των κλάδων Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, Σχολικών Νοσηλευτών και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Αναβάθμιση λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) και του ρόλου των εκπαιδευτικών τους.
 • Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής.
 • Επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής.
 • Θεσμοθέτηση του μη υπολογισμού του βαθμού εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης για τους/τις μαθητές/τριες που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Τροποποίηση της ΥΑ για τον καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
 • Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τα Ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων του Ειδικού Γυμνασίου, του Ειδικού Λυκείου και των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).


    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις (pdf)