Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Ενίσχυση και αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) με στόχο τον ανασχεδιασμό της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου με ενταξιακό προσανατολισμό.
 • Ίδρυση, μετά από 8 χρόνια, 40 Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 570 Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εφαρμογή του Ολοήμερου Προγράμματος σε όλα τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία.
 • Επέκταση του προγράμματος της μαθητείας και στους αποφοίτους των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων.
 • Διπλασιασμός των προσλήψεων εκπαιδευτικών σε όλες τις δομές ειδικής αγωγής.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης μεταξύ μαθητών Ειδικών και Γενικών Σχολείων.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης συλλογής στατιστικών δεδομένων για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση.
 • Αναβάθμιση λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) και του ρόλου των εκπαιδευτικών τους.
 • Έγκαιρη και επαρκής στελέχωση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση των σχετικών αξιολογήσεων.
 • Αύξηση των εγκρίσεων για την υποστήριξη μαθητών στο Γενικό Σχολείο, με εκπαιδευτικούς ή σχολικούς νοσηλευτές ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό, και για πρώτη φορά πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
 • Προσαρμογή Ωρολόγιων Προγραμμάτων των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων στα αντίστοιχα των Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και εφαρμογή 6ωρου Υποχρεωτικού Προγράμματος στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία.
  • Οι μαθητές σχολούν στις 13:15 αντί στις 12:25 που σχολούσαν επί σειρά ετών.

 • Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής.
 • Ίδρυση των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και σύνδεση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία με την αγορά εργασίας.
 • Επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής.
 • Τοποθέτηση Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα Σχολεία Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.


    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Εμβληματικές Δράσεις (pdf)