0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου

  • Δημιουργία Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Περιφερειακός Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (ΠΕΚΕΣ).
   • Το ΠΕΚΕΣ αποτελείται από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου όλων των ειδικοτήτων και έχει σκοπό την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, την οργάνωση της επιμόρφωσης και την παιδαγωγική καθοδήγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, μέσα από διεπιστημονική και συλλογική λειτουργία.

  • Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 
   • Σε κάθε Διεύθυνση Σπουδών (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) δημιουργούνται:

    Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ). Τα ΚΕΣΥ, με αυξημένο προσωπικό, συνδράμουν ως υποστηρικτική και συμβουλευτική δομή το έργο των εκπαιδευτικών και καλύπτουν τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού.

    Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ). Τα ΚΕΑ έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας και του Πολιτισμού στα Σχολεία όλων των βαθμίδων.

  • Ενίσχυση της Παιδαγωγικής Αυτονομίας της Σχολικής Μονάδας.
   • Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, καθώς ο Σύλλογος αναλαμβάνει την ευθύνη να προγραμματίζει συλλογικά και να αποτιμά το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο Σχολείο.
   • Κινητοποίηση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας με τρόπο ουσιαστικό και αντιπροσωπευτικό, καθώς ενεργοποιείται το Σχολικό Συμβούλιο που λειτουργεί σε κάθε Σχολείο και αποτελείται από το Σύλλογο Διδασκόντων, τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Σχολική Επιτροπή.

  • Θεσμοθέτηση συστήματος επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνο με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.
   • Για πρώτη φορά οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιλέγονταν ως μετακλητοί υπάλληλοι, που διορίζονταν με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού, θα επιλέγονται και αυτοί, όπως όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, με 3ετή θητεία, από Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής στο οποίο προΐσταται ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ.

  • Κατάργηση της «τιμωρητικής» αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.
   • Κατάργηση του ΠΔ 152/2013, το οποίο προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των Σχολείων, καθώς διαπνεόταν από ανορθολογικές προβλέψεις –όπως η ύπαρξη σταθερών ποσοστών κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών– καθώς και από «τιμωρητικό» χαρακτήρα, λόγω της σύνδεσής του με τη μισθολογική εξέλιξη, τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσπιστίας, αμφισβήτησης και αντίθεσης από την εκπαιδευτική κοινότητα, που ακύρωσε στην πράξη κάθε προσπάθεια εφαρμογής του.
  • Νέες θέσεις Εργασίας και Αποκατάσταση Εργασιακών Δικαιωμάτων:
   • Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ. την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018 θα μειώνονταν στο 1,9% του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018.
   • 15.000 Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4.500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5.250 Εκπαιδευτικών τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5.250 Εκπαιδευτικών τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
   • Μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με την έναρξη του σχολικού έτους και με 50% έκπτωση στους ναύλους των πλοίων για τη μετακίνησή τους.
   • Διορισμοί μονίμων Εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008.
   • Αναγνώριση ολόκληρης της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών μετά το 2010, αύξηση του αριθμού των αναρρωτικών αδειών και κατάργηση της ποινής αποκλεισμού από τους πίνακες αναπληρωτών σε περίπτωση μη αποδοχής πρόσληψης.
   • Κατάργηση του ΠΔ για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια.
   • Κατάργηση του θεσμού της αυτοδίκαιης αργίας.
   • Αναγνώριση και μοριοδότηση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση κατά τη διαδικασία κρίσεων σε θέσεις Στελεχών Εκπαίδευσης.

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις (pdf)