Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  • Νέος νόμος για την οργάνωση και λειτουργία των ΑΕΙ, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή:
   • Θέσπιση ακαδημαϊκών κανόνων σε όλα τα επίπεδα των σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών, Δια Βίου Εκπαίδευσης).
   • Διασφάλιση της δωρεάν πρόσβασης στα μεταπτυχιακά σε όσους δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες και αυστηρός έλεγχος του κόστους κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.
   • Διαφάνεια στη διαχείριση κονδυλίων.
   • Επαναφορά του Πανεπιστημιακού Ασύλου, επαναφορά της φοιτητικής εκπροσώπησης στα Όργανα Διοίκησης, συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στα Όργανα Διοίκησης.
   • Εκλογή Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία.
   • Ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντός των ΑΕΙ για διετή Προγράμματα Σπουδών με δωρεάν φοίτηση και παροχή επαγγελματικών πιστοποιητικών ευρωπαϊκών προσόντων για αποφοίτους ΕΠΑΛ.

   • Νέα αρχιτεκτονική της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από τον Ενιαίο Χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας, με τη δημιουργία νέων Τμημάτων και συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ανά Περιφέρεια.

   • Σε όλες τις περιπτώσεις, μετά από διάλογο με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τοπικούς φορείς, δημιουργούνται νέα Τμήματα, με στόχο την ισχυροποίηση των Ακαδημαϊκών Μονάδων και τη δημιουργία προοπτικών αναβαθμισμένης παρουσίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο, μέσω και της δημιουργίας Ερευνητικών Κέντρων εντός των Πανεπιστημίων.

   • Έχουν ήδη θεσμοθετηθεί:
    • Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά από τη συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά.
    • Οι συνέργειες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου.
    • Οι συνέργειες του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
    • Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και οι συνέργειες του με το ΤΕΙ Θεσσαλίας και Τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
    • Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Συγκρότημα Ευρίπου και οι συνέργειες του με Τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
    • Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
   • Δρομολογείται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για:
    • Διεθνές Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
    • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
    • Πανεπιστήμιο Πατρών και ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
    • ΤΕΙ Κρήτης.

   • Ενίσχυση των Πανεπιστημίων με διδακτικό προσωπικό.
    • 1000 θέσεις μελών ΔΕΠ (πρώτη φορά μετά το 2010).
    • 3700 θέσεις για νέους επιστήμονες, για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας στα ΑΕΙ, με βελτιωμένες συνθήκες εργασίας.
    • Επέκταση των δυνατοτήτων μετεγγραφής, με τη θεσμοθέτηση της μετεγγραφής αδελφών φοιτητών, ώστε καμιά οικογένεια να μην έχει την επιβάρυνση συντήρησης τριών σπιτιών.
    • Οργάνωση προγραμμάτων ενίσχυσης οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών με προπτυχιακές υποτροφίες σε 3685 φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων (3420 € ετησίως).

   • Αύξηση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ μετά από 8 χρόνια μείωσής της.
   • 39 εκ. € ετησίως για επίδομα ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές.
   • Αύξηση στις Μεταπτυχιακές και Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
   • Επέκταση Ψηφιακών Υπηρεσιών προς φοιτητές. Αυτοματοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και υπολογισμού δικαιούχων, με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση της ταχύτητας και την αξιόπιστη ανταπόκριση των υπηρεσιών.
   • Διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών από Τμήματα των ΤΕΙ βάσει κριτηρίων.
   • Θεσμοθέτηση ενιαίων και αδιάσπαστων Τίτλων Σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται από πενταετή προγράμματα σπουδών και δημιουργία προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ.
   • Εξορθολογισμός της Οικονομικής Διαχείρισης των Ερευνητικών Προγραμμάτων που υλοποιούν οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Έργων.
   • Ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΕΚΑΑΔ) για τη μελέτη της σχέσης των πτυχίων με την εργασία και τα επαγγέλματα.
   • Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας σε κάθε ΑΕΙ και Ερευνητικό Κέντρο.
   • Σύσταση Επιτροπής για την Ακαδημαϊκή Ελευθερία και Ειρήνη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Εμβληματικές Δράσεις (pdf)